تئوری زنبور ملکه در واقع حاصل بی عدالتی است نه به وجود اورنده آن

در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ ترسی جاگ Therese Johaug برای کسب مدال طلا در مسابقات اسکی ۱۰ کیلومتر شرکت کرده بود او در حال حاضر تلاش دارد برای مسابقات ۳۰ کیلومتر بر حریفان خود غلبه کند. او بعد از یک ساعت تلاش طاقت فرسا تنها با سه ثانیه تاخیر بعد از مریت برگن Marit Bjorgen مربی خود در رده دوم ایستاد و مدال نقره را از ان خود کرد. هر دو انها در صدر زنان اسکی باز در نروژ هستند اما به جای دشمنی انها دوستان صمیمی برای یکدیگر هستند.

در حالی که خانم مریت برگن Marit Bjorgen بیش از یک دهه یکه تاز رقابت های اسکی بود ترسی جاگ Therese Johaug با هشت سال سن کمتر وارد صحنه شد اما خانم برگن او را زیر بال و پر خود گرفت.

این مورد نمونه از بسیاری از اتفاقاتی است که هر روز اتفاق می افتد اما عموم مردم هنوز بر این باور هستند که زنان همدیگر را پشتیبانی نمی کنند. در مدرسه انها را “حسود” می دانند ، بزرگتر که شدند به انها “زنبور ملکه” می گویند. چرا که زنبور ملکه ازکمک به دیگران سرباز می زند.

اماواقعیت این است که این موضوع حقیقت ندارد بر اساس تئوری زنبور یک زن مدیر قاعدتا باید تاثیر منفی بر روی زنانی برای کسب رتبه بالاتر در مشاغل خود تلاش می کنند داشته باشد. مطالعه ای که توسط یک استاد استراتژی بر روی ۱۵۰۰ شرکت در طول ۲۰ سال انجام گرفته نشان می دهد که وقتی زنی به پست مدیریتی می رسد احتمال اینکه امکان ایجاد شرایط را برای رسیدن به موقعیت مشابه برای زن دوم ایجاد کند ۵۱٪ کمتر است. اما فردی که در واقع مانع زن دوم می شود معمولا زن نیست بلکه مدیر ارشد مرد است! و وقتی زنی مدیر ارشد می شود عکس این قضیه صادق است یعنی زنان در شرکتی که مدیر ارشد آن زن است شانس بالاتری برای کسب رده های مدیریتی پیدا می کنند.

تحقیقات صحت این مسئله را در بیزینس خصوصی و درمشاغل دولتی نیز ثابت می کند. در سطح شرکت ها احتمال دست یابی زنان به پست های بالا کمتر هست حتی در صورت داشتن مهارت های بالاتر از مردان، مگر اینکه قبلا زنی در برد مدیریتی باشد. این مسئله در مورد سیاست هم صدق می کند. در امریکای لاتین ما بین سالهای ۱۹۹۹- ۲۰۱۳ روسای جمهور زن ۲۴ ٪ بیشتر از روسای جمهور مرد، وزیران زن درمیان اعضای کابینه خود داشته اند.

زنبور های ملکه وجود دارند اما تعداد انها خیلی کمتر از ان چیزی که عموم جامعه تصور می کند در واقع این حس رقابت در زنها بیشتر از مردهای نیست اما چون کلیشه مرد خشن و زن مهربان بر سر زبان ها بوده پس از زنان انتظار می رود برخوردشان بیشتر مهربانانه باشد و اگر رفتارشان منطبق بر کلیشه های رایج نباشد ما در مورد انها قضاوت بسیار سخت گیرانه ای می کنیم.

در تجریه تحقیقی از شرکت کننده گان خواسته شد که حسشان را در مورد بحث دو همکار زن، دو همکار مرد، یک همکار مرد و یک همکار زن بنویسند ، شرکت کنند گان بحث های دو زن را مخرب ولی بحث دو مرد را مباحثه سالم قلمداد کردند.

تئوری زنبور ملکه در واقع حاصل بی عدالتی است نه به وجود اورنده آن به طوریکه تحقیقات نشان می دهد که در جوامع مردسالار زنان در مورد موقعیت خود نگرانی بیشتری دارند بنابراین مقاومت زن ها در چنین جوامعی برای ایجاد موقعیت مشابه برای هم جنسان خودشان بیشتر است به عبارتی منطقی است که وقتی فقط یک کرسی برای زنان موفق در نظر گرفته شود زنان یگدیگر را تهدیدی برای همدیگر تصور خواهند کرد. این نگرش در واقع ناشی از جنسیت نیست بلکه یک واکنش طبیعی به تبعیضی است که گروه تحت تبعیض به پیرامون خود نشان می دهد. اینکه فردی احساس می کند در گروهی قرار گرفته که ارزشهایش نادیده گرفته شده ممکن است تلاش کند از میان هم گروههای خود خارج شود و این تبعیض در او درونی شده و از قرار گرفتن در گروه هم جنسان خود سر باز می زند.

با این حال باز هم زنان برای پشتیبانی از زنان دیگر ممکن است هزینه بدهند در یک تحقیق که بر روی بیش از ۳۰۰ مدیر مرد و زن انجام گرفته مشاهده شد که اگر مدیر مردی که به مسئله تکثر و حضور نیروهای مختلف از جمله مشارکت زنان توجه کند به عنوان مدیر خوب یاد می شود در حالیکه اگر مدیر زن شیوه مشابه داشته باشد زن مدیر متهم به عدم برخورد حرفه ای می شود.

ترجمه ترکمن گمیچی

منبع : نیورک تایمز

By