تبلیغ سکسیستی شرکت «بیک» موجب به راه افتادن موج اعتراضات تویتری شد/ بیز فمینیستلر

تبلیغ سکسیستی شرکت «بیک»

“شبیه یک دختر باش، مانند یک بانو رفتار کن، مانند مرد فکر کن و مانند یک رییس کار کن”

این تبلیغی فیس بوکی شعبه آفریقای شرکت بیک در صفحه فیس بوک این شرکت که موج اعتراضات کاربران تویتر را به همراه داشت.  دلیل اعتراض “جنسیت زدگی” این تبلیغ بود.

این شرکت به دنبال اعتراضات تویتری با انتشار متن  در صفحه فیس بوک ضمن عذرخواهی اعلام کرد که دقت کافی برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی را در آینده به کار خواهد گرفت.

“ما مراتب تاسف عمیق خود را از ایجاد نارضایتی همگان اعلام می کنیم. این اتفاق تعمدی نبوده و ما کاملا اهمیت موضوع را درک می کنیم ، این پست هرگز نباید منتشر می شد. بازخورد شما به ما کمک می کند که تضمین کنیم چنین اشتباهی در آینده تکرار نخواهد شد ، ما از اینکه شما این مسیله را یادآور شدید از شما قدردانی می کنیم”

سوالی که مشتریان داشتند این بود که چرا این شرکت از تجربیات گذشته خود درس نمی گیرد. این شرکت در سال ۲۰۱۲ برای تبلیغ خودکار صورتی رنگ خود از این جمله استفاده کرده بود “طرحی برای تناسب با دست زنان”!

ba1673b0b2d1acecb99e98921b31e917

تعدادی از کاربران  با انتشار پست های تویتری مردم را به نخریدن محولات بیک تشویق کرده اند.

منبع : نیوز

 

 

By