تندیس “زن آزاد” در باکو پایتخت آذربایجان

تندیس “زن آزاد” که در باکو پایتخت آذربایجان نصب شده است در سال 1960 توسط مجسمه ساز معروف فؤاد عبدالرحمانف ساخته شد . فؤاد عبدالرحمانف در توصیف شاهکار هنری خود می گوید

“موضوع رهایی زنان آذربایجان از اسارت مدت ها بود که فکر مرا به خود مشغول کرده بود، تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زنان آذربایجان کنیزانی بود بی صدا، آنها به عنوان مخلوقاتی  مطیع، سرسپرده پدران،برادران و همسران خود بودند  و با حقارت زندگی می کردند. در حالیکه حضور کسترده و تاثیر گذار زنان کارگر، مهندسین، دانشمندان، ادبیات و هنرمندان در جای جای این کشور شعفی در دل من ایجاد می کرد. تصور می کنم رهایی زن همانطورکه مستلزم رهایی او از بند اسارت ظاهری اوست همینطور در گروه تلاش برای آزادی فکری زن می باشد این تلاش در طول زمان و یک پروسه پرزحمت حاصل خواهد شد و به همین دلیل ایده خودم را درقالب “زن آزاد”  شکل داده ام. در هنگام ساخت مجسمه مدام تلاش عقابی گرفتار شده در بند صیادی را در ذهن داشتم که درنهایت با پاره کردن بند خود را رها می کند و به سوی آسمانی روشن به پرواز در می آید”

عبدالرحمانف با خلق این اثرمفهوم آزادی را در این مجسمه به نمایش گذارده است این اثر زنان و مردان را به مبارزه  برای به دست آوردن آزادی های خود دعوت می کند. فواد عبدالرحمانف که در سفرهای خود به ممالک مختلف شرقی متوجه متوجه پایمال شدن حقوق زنان شده بود تصمیم به ساخت این مجسمه می گیرد و در سال 1960 کار ساخت مجسمه را به عنوان نماد دموکراسی نوین به اتمام می رساند

فواد عبدالرحمانف  در سال 1915 از مادری به نام شکیده متولد شد،در مدرسه هنر شروع به تحصیل کرد و بعد ها از سوی دانشکده معماری سن پترز بورک به عنوان دانشجوی خلاق برگزیده شد. او با روحی شرقی و اندیشه ای غربی از دیگر همقطاران خود متمایز می شد و این مسئله در نگاه به آثارش نیز نمایان می شود. او با برجسته کردن المانهای شرقی در آثار خود آنها را به طور مشخص از دیگرآثار متمایز کرده است. این مجسمه در سال 1959 از سن پترز بورک به باکو منتقل شد و ودر مقابل ایستگاه مترو نظامی جای گرفت.

گفته می شود مجسمه زن آزاد در واقع فرم سنگی زنی است به نام  “سویل” که جعفر جبارلی در پی او بوده است. با اینکه مجسمه ساز در این زمینه به چیزی اشاره نکرده است. اما هنرمندان و کارشناسان هنری این احتمال را بسیار بالا می دانند.

منبع :http://modern.az/articles/45457/1/

ترجمه و گردآوری : سحر اورمولو و  ترکمن گمیچی

By