درباره ما

ییز فمینیستلر با هدف آگاهی بخشی نسبت به حقوق زنان  و در راستای  دستیابی به برابری جنسیتی در اسفند ماه سال 1393 فعالیت های خود را در قالب وب سایت بیز فمینیستلر آغاز کرد.
تمرکز اصلی فعالیت های بیز فمینیستلر تاکید بر دستیابی به حقوق برابر برای زنان دور از مرکز  به عنوان شهروندان جامعه متکثر ایران است . در این راستا بیز فمینیستلر زنان آذربایجان را به عنوان جامعه هدف خود انتخاب کرده است . اعضای این گروه بر این باورند که در جامعه ایران زنان اقلیت های اتنیکی به دلیل سیاست های مرکز گزای نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیض مضاعف قرار می گیرند.
بیز فمینیستلر با انتخاب زبان فارسی و ترکی به عنوان زبان ارتباط با مخاطبان خود سعی دارد حس اعتماد را به زنان ترک بازگرداند و تاثیر سالها تحقیر و تبعیض جنسیتی و اتنیکی که انها را در موقعیتی فرودست نسبت به زن فارس قرار داده است تا حدی جبران کند.
امید است با تلاش خود بتوانیم گام کوچکی در بالا بردن آگاهی دانش عمومی انجام دهیم.

By