سیمین صبری از نقش زنان در تحولات آذربایجان جنوبی و جنبش ملی آذربایجان ایران می گوید

موضوع هشتاد هشتمین برنامه “سویداش” اختصاص داشت به بررسی وضعیت زنان آذربایجان همچنین نقش جنبش زنان در جنبش برابری طلبی آذربایجان در ایران و تاثیر متقابل زنان و حرکت ملی در پیشبرد اهداف هر دو جنبش.

خانم صبری در پاسخ به سوالات مجری برنامه ضمن بر شمردن تبعیضها و خشونت هایی که زنان در زندگی روزمره با ان مواجه هستند همچنین اشاراتی داشتند به  اعدام ها و احکام تبعیض آمیزی که زنان را به موجب آن به پای چوبه دار می برد و  در مواردی انها را با حکم سنگسار روبرو می کند. او همچنین از زنانی که برای رهایی از رفتارهای خشونت آمیز در خانواده   به سمت ارتکاب جرم سوق داده شده اند سخن به میان آورده و نبود نهادهایی را که از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند یکی از دلایل افزایش چنین جرمهایی ارزیابی کرد.

خانم صبری در ادامه سخنانش همچنین سیستم تربیتی و آموزشی در ایران را یک سیستم آموزشی تبعیض آمیز در محتوی قلمداد کرده و می گوید;  دانش اموزان ترک نه تنها از تحصیل زبان مادری خود محروم هستند بلکه از تاریخ، و ادبیات  و افتخارات خود بی خبر و ومحروم هستند. سیستم آموزشی به شکلی کاملا غیر محسوس بر ارزشهای پان ایرانیستی بنا نهاده شده است لذا در پایان دوران متوسطه فارغ التحصیلان این دوره به لحاظ درک هویتی با بیگانگی از خود مواجه هستند .

در مورد نقش زنان در جنبش برابرطلبی اتنیکی آذربایجان گفت، نادیده گرفتن زنان نه تنها از سوی سیستم سیاسی بر زنان اعمال می شود بلکه جنبش برابری طلبی اتنیکی آذربایجان نیز توجه کافی به موضوع برابر جنسیتی نداشته و همین مسئله جنبش را از حضور و پتانسیل های جامعه بزرک زنان محروم می کندو این مسئله را یاداوری کرد که تربیت زنانی که به حقوق خود آشنا هستند لازمه به نتیجه رسیدن جنبش های اجتماعی از هر نوعی اعلام کرد.

او در ادامه گفت : جوامع مختلف در طول تحولات اجتماعی از یکدیگر تاثیر گرفته اند  بسیاری از علوم اجتماعی از کشورهای غربی وارد حوزه علوم اجتماعی شده است لذا هرگاه از برابر حقوقی زنان صحبت می کنیم، می توانیم به راحتی به اتکا به فمینیسم به عنوان سیستمی که در این راه موفقیت های بسیاری در استقرار حقوق برابر زنان داشته به اهداف خود نزدیک شویم.

خانم صبری اعلام کرد که  به اتفاق تنی چند از زنان ترک آذربایجانی قصد دارد یک سازمان زنان آذربایجان در نروژ را را پایهگذاری و  به ثبت برساند.

مصاحبه کاملتر را از ویدیو زیر ببینید

 

By